logo barometro violencia machista calatunya

19 Nov Baròmetre i prevenció de la violència masclista a Catalunya

Baròmetre i prevenció de la violència masclista a Catalunya

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, la Fundació Matrix, Recerca i Desenvolupament Sostenible està elaborant el Baròmetre de la Violència Masclista de Catalunya 2019. Aquest diagnòstic innovador es desenvolupa a l’empara dels compromisos del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, un consens molt transcendent entre totes les forces polítiques i institucions del país per a incidir en tots els àmbits de la societat. La Fundació Matrix també realitza, en centres educatius de Catalunya, tallers per a la prevenció d’aquesta violència entre adolescents.

 

La violència contra les dones és una vulneració dels drets fonamentals, reconeguda per l’ONU i la Comissió Europea, entre altres organismes internacionals, que expressa la desigualtat de gènere en la nostra societat. Des de 1996 l’Organització Mundial de la Salut qualifica aquesta violència com un problema de salut pública. Les conseqüències de la violència de gènere transcendeixen a la mateixa víctima, afecten la seva família, xarxa d’amistats i a la societat en el seu conjunt. Exigeixen una mirada crítica sobre la manera en què la societat i l’Estat despleguen mesures per a erradicar aquest mena de violència. La Fundació Matrix comparteix la urgent necessitat d’impulsar un millor coneixement i mesures apropiades sobre la violència contra les dones en totes les escales territorials, des de l’àmbit local a l’internacional.

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona. Font: Diario Mediterráneo Digital (08/03/2017)

Existeix una demanda de la societat per a erradicar qualsevol tipus de desigualtat i les seves conseqüències. La necessitat de recerques que permetin una millor comprensió de la violència masclista és un component explícit en un dels eixos del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, subscrit en 2017 en compliment de les obligacions del Conveni d’Istanbul. La sensibilització de la societat també és un component rellevant.

 

 

Conèixer i avaluar la violència masclista

En aquest marc, amb la participació de la Delegació de Catalunya de la Fundació Matrix, i amb una perspectiva de gènere, neix el Baròmetre de la Violència Masclista de Catalunya 2019, una eina dinàmica que expressa el seu context socioeconòmic territorial. La Fundació Matrix compta amb experiència en estudi d’aquest problema social en l’àmbit del Programa PROMUJER.

El Baròmetre de la Violència Masclista de Catalunya es construeix, precisament, després d’una experiència prèvia de recerca social de la Fundació Matrix a nivell estatal. Javier Montalvo, Director de la Fundació Matrix afirma que “el Baròmetre genera un coneixement actualitzat mitjançant indicadors i un estudi específic en el territori català”. “És una eina original, basada en un mètode científic, que facilita l’avaluació rigorosa i el seguiment de la violència masclista”, afegeix, “molt útil per a contribuir a les polítiques de sensibilització i prevenció”, en un moment social en el qual la mateixa no sembla retrocedir.

En primer lloc, el Baròmetre descriu les diferències geogràfiques de prevalença de la violència masclista i les seves tendències recents de canvi a Catalunya.

Usa com a indicador bàsic la taxa de denúncies per violència de gènere en l’àmbit de la parella o exparella presentades davant els òrgans judicials. A més, identifica els condicionants contextuals, de tipus socioeconòmic i ambiental, associats a aquesta mena de violència, subjacents o determinants de la seva desigual incidència territorial a Catalunya. És a dir, explora possibles factors ecològics de risc per a les dones mitjançant models predictius apropiats. Per tant, ofereix resultats que constitueixen una eina innovadora adaptada a la realitat catalana, fonamental per a la prevenció de la violència masclista. La definició de les àrees prioritàries per a la prevenció de la violència masclista és una de les seves utilitats més destacables.

barometro violencia machista

Imatge cedida per l’Hora Violeta, Reus (2019)

La legislació catalana sobre violència masclista presenta diferències en l’àmbit conceptual amb la llei de violència de gènere d’àmbit estatal. La Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista és més inclusiva. Aquesta norma catalana abasta totes les formes de violència contra les dones en diverses situacions, i no sols en l’àmbit de les relacions de parella o exparella, com recull la llei d’àmbit estatal. De fet, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 reconeix específicament els drets de les dones davant la violència masclista. Promou en el seu article 41.3 la seva dignitat, integritat i benestar físic i mental. Estableix així el deure de fer front de manera integral a totes les formes de violència contra les dones com un dels principis rectors de les polítiques públiques.

Tallers educatius

Un estudi preliminar de la Fundació Matrix, realitzat en 2018 amb alumnes de 14 a 17 anys de quatre centres educatius, dos d’ells de Catalunya, indica que solament una cinquena part dels adolescents identifica la igualtat entre homes i dones en una relació de parella amb gaudir dels mateixos drets. És preocupant, que les accions de control psicològic o violència no les identifiquen amb la noció d’igualtat. Només el 6% dels adolescents associa la necessitat de llibertat individual, dins d’una parella, amb la igualtat que ha de donar-se en aquesta.

Teatro en un colegio de Reus

María Bravo i Benjamín Miguel en un dels tallers a Reus (10/12/2019)

El programa de tallers per a la prevenció de la violència masclista entre adolescents de Catalunya de 2019, cobreix al voltant de 500 alumnes d’una desena de col·legis i instituts de la província de Tarragona. S’implementa amb una finalitat educativa, una de les mesures presents en el Pacte d’Estat. Pretén aprofundir en el coneixement de les causes de la violència masclista i la seva prevenció. Indaga també sobre què significa la igualtat de gènere per als adolescents catalans.

L’educació dels joves en perspectiva de gènere és molt important, perquè la falta de recursos que provoca el seu desconeixement implica que recorrin a estratègies de competència i dominació que poden desembocar en situacions de violència física o psicològica.

Els tallers usen la metodologia de teatre fòrum creada per Augusto Boal. Mitjançant una representació figurada i simbòlica dels fets conflictius, i la seva inherent interactivitat amb els espectadors, obliga a la presa de consciència de les greus dimensions d’un problema.

María Bravo Font, actriu participant en el disseny i realització dels tallers a Catalunya, amb la Fundació Matrix, considera que “són molt necessàries les eines pedagògiques que acostin la realitat a la joventut, les experiències mitjançant les quals puguin ser protagonistes, donar veu als adolescents, i que puguin escoltarse les seves inquietuds sobre temes socialment preocupants”. Recalca la seva importància perquè és un sector de la població que està començant a tenir les seves primeres relacions de parella i els seus primers conflictes d’identitat. “És en aquest moment quan realment necessiten recursos per a poder decidir, d’una forma coherent, com volen viure la seva vida, quina mena de persones volen ser”, afirma.

Aquesta especialista, considera que és un moment vital i que “supera en molt als continguts que a vegades brinden els centres educatius”. Segons la seva experiència, al no estar sempre present d’una forma adequada l’educació emocional, sexual o en valors en el currículum educatiu, “quan portes una activitat d’aquest tipus a un centre aprecies, no sols que és molt necessària, sinó que, a més, interessa molt a l’alumnat i al professorat”. María Bravo Font assenyala que, d’alguna manera, la joventut “està reclamant un espai en l’àmbit formatiu per a poder compartir i exposar obertament les seves inquietuds. I no els estem escoltant”.

Avanç de resultats

Alguns resultats del Baròmetre de la Violència Masclista de Catalunya 2019 criden l’atenció. La Fundació Matrix els presentarà a Catalunya en 2020, i els divulgarà en el marc del X Congreso para el Estudio de la Violencia Contra las Mujeres, organitzat per la Junta d’Andalusia. Els municipis d’alguns partits judicials tan rellevants com L’Hospitalet de Llobregat, Reus, Girona, Lleida, Barcelona i Badalona, representen àrees de violència masclista en una situació crítica. Altres partits judicials com Tarragona, Manresa, Martorell i El Prat de Llobregat es troben en una situació greu.

El Baròmetre oferirà resultats visuals i de fàcil comprensió en forma de mapes i visors cartogràfics interactius, que es publicaran a internet. Es facilita així la seva difusió i ús per institucions, i la seva recepció per tota la societat.

 

Evita que la informació arribi solament a especialistes, democratitzant les dades obtingudes, gràcies a l’omnipresència instantània que brinda internet. Per tant, és una mesura pertinent d’informació i sensibilització ciutadana sobre la violència de gènere.

Per les finalitats que persegueix, és essencial l’impuls de les institucions i la col·laboració de la societat en la difusió, reflexió i debat, perquè possibiliten la transformació social. Es considera convenient que, fruit de les aportacions obtingudes en la seva difusió, el Baròmetre es pugui ampliar i millorar en futures edicions, amb la col·laboració i suport del Institut Català de les Dones i altres institucions catalanes compromeses amb la recerca, prevenció i erradicació de la viòlencia masclista, entre altres entitats.

 

 

 

Qué es la violencia de género

Cómo son las víctimas de violencia de género en España

Áreas prioritarias de prevención de la violencia de género en España

Más de mil adolescentes de Pontevedra aprenden mediante actividades innovadoras de teatro foro

Prevención de la violencia de género en la adolescencia en Galicia

Sin Comentarios

Publica un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, clicar el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies